Rehabilitering

Bildterapi i rehabilitering Upplevelser och känslor kring en allvarlig sjukdom eller skada kan vara svåra att bära och kännas omöjliga att sätta ord på. Bildterapi kan här ge dig en mängd positiva effekter som bidrar till ett ökat välbefinnande genom att stärka friska krafter och ge ny energi.

Lever du med svåra känslor och upplevelser efter en sjukdom eller skada? Du är varmt välkommen att kontakta mig för mer information och en gratis telefonkonsultation kring hur bildterapi skulle kunna vara till hjälp för just dig. Du hittar mina kontaktuppgifter här

Är du arbetsgivare, personalchef eller HR-chef och vill veta mer om bildens läkande kraft? Du är varmt välkommen att kontakta mig för en bildvisning om psykologisk bearbetning och återhämtning efter sjukdom, skada och trauma.

Vid rehabilitering av cancerpatienter har jag nått mycket goda resultat med små grupper som träffats 3 timmar per vecka fördelat över 6 gånger, alternativt individuella träffar 1 timme per vecka fördelat över 8 gånger. Här under sammanfattar jag mina resultat.

Utvärderingen av bildterapirehabiliteringen hos mig, med stöd från cancerfond visar på följande goda resultat: 35 deltagare med cancersjukdom har före och efter behandlingsperioden fyllt i enkäten HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Enligt HAD skalan har depressionssymtomen minskat med 50 % och ångestsymtomen med 40 % under behandlingstiden 6-8 veckor. Rehabiliteringen på Bildterapi Centrum Stockholm visar alltså en halvering av deltagarnas ångest-/depressionsnivå.
 

 Läs brev från en deltagare i cancerrehabilitering "Bildterapi är det bästa och mest läkande jag upplevt sedan jag ställde mig upp från sjukhussängen"

Läs intervju med mig om bildterapi i cancerrehabilitering Amazonabladet
 

"Frusna minnen har blivit bilder som lett till vägledande samtal. Bilder som jag inte visste fanns har fått färg och gestalt. Stängda dörrar har öppnats. Fruset har tinat och bäckar börjat porla. Ett befrielsearbete har påbörjats, färgglatt och kraftfullt" /Margareta

"Att delta i denna grupp har gett mig ett nytt uttryckssätt att bearbeta "jobbiga" situationer och föreställningar. Att få visualisera problematiken i färg och form har gett mig en stor tillfredsställelse, som inte har gått uppnå med ord. Det stora formatet, färgen och diskussionerna efteråt har gett mig ofantligt mycket mer än jag kunde förutse. Samspelet med Anette och de andra deltagarna har varit ytterst värdefullt och stimulerande." /Ingela

"Jag har upplevt stark tillfredsställelse av att få kontakt med min inre styrka, mina inre resurser och verktyg. Detta har väglett mig framåt. Den svåra sjukdomstiden har fått en möjlighet att i någon mån börja läkas genom de tårar, förtvivlan, skratt och aha-upplevelser som bildskapandet i en trygg arbetsgrupp har inneburit för mig." /Anna


Svensk bildterapi forskning
För närvarande finns tre svenska doktorsavhandlingar om bildterapi som metod, bland annat Inger Östers "Bildterapi vid bröstcancer". Hennes studier visade att deltagarna  skattade sina copingresurser, sin livskvalitet, sin fysiska och psykiska hälsa högre än kontrollgruppen. Deras kroppsuppfattningen stärktes och de såg ljusare på framtiden. I bildterapin kunde kvinnorna även uttrycka och reflektera över egna behov som de tidigare inte berättat om."
 

Copyright © 2004-2018 Anette Faringer
Alla texter och bilder på denna hemsida är skyddade av gällande upphovsrättslig lagstiftning.